Monday, December 15, 2008

ADAPTASI “APABILA ALAM BERBICARA” – PART 4

Bagi adaptasi AAB, berkemungkinan plot perlu dirombak supaya menghasilkan lebih kejutan, tandatanya, twist and turn dan unpredictable. Berkemungkinan penulis skrip mengira minit-minit sebelum rehat iklan (commercial break) dan membuat akhiran babak tidak menentu atau tiada keputusan. Ini disebut cliffhanger. Tujuannya supaya penonton tidak lari ke siaran lain sewaktu iklan ditayangkan. Jadi, sekiranya mengambil kira cliffhanger, mungkin ia akan mengganggu seni bercerita AAB yang asal. Apa yang dikekalkan mungkin hanya buah fikirannya sahaja. Selain itu, dalam skrip TV, setiap saat dikira. Lima minit di kaca TV sudah dikira lama kalau plot masih tidak menunjukkan progres. Jika AAB diadaptasi tanpa sebarang penambahan material baharu, ia mungkin selesai dalam durasi yang kurang dari 90 minit. Dalam istilah produksi, ia adalah karya yang “under-run”.

No comments: