Wednesday, December 17, 2008

JAWAPAN BUAT SITI JARUM-PART 3

Ada satu fakta yang Siti Jarum harus faham. Penulis skrip bekerja secara berpasukan. Pasukan ini terdiri daripada pelbagai latarbelakang pendidikan, tahap ilmu, pemikiran dan budaya kerja. 'Figure' paling dominan dalam pasukan ini tentunya eksekutif stesyen. Dalam menentukan sesuatu konsep samada ringan atau berat, berfikir atau tidak, berjiwa atau tidak, suara eksekutif stesyen adalah suara nombor satu. Nombor dua adalah suara pemilik syarikat penerbitan dan eksekutif-eksekutifnya. Nombor tiga adalah pengarah. Suara penulis skrip biasanya berada di tempat keempat. Ini lah hiraki suara yang terlibat semasa proses pembentukan konsep. Seterusnya, pengambaran. Waktu ini, penulis skrip sudah tidak lagi mempunyai apa-apa lesen. Segalanya bergantung kepada kreativiti, tahap ilmu, kefahaman, pemikiran, disiplin dan budaya kerja si pengarah. Dia lah yang mentafsir dan menterjemahkan sesebuah karya. Ini bermakna, selain penulis skrip, ada tiga pihak yang turut bertanggungjawab menentukan apa yang lebih - samada isi? Atau kuah?

No comments: