Tuesday, April 7, 2015

Masa Hadapan Industri Kreatif

Pada 26 Mac lalu,  saya telah membentangkan tentang industri kreatif secara umum kepada Bahagian Sastera,  Universiti Sains Malaysia.  Pembentangan ini adalah sebahagian daripada tugas saya sebagai Karyawan Tamu di bahagian berkenaan yang terletak di bawah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan.

Secara ringkas, industri kreatif bermaksud aktiviti dalam pelbagai bidang seni yang boleh memberi pulangan dari segi ekonomi. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja dapat memberi pendapatan kepada penggiat seni, malahan, dapat meningkatkan ekonomi negara.

Industri ini merangkumi penerbitan filem cereka, drama, program televisyen , iklan, video, novel, majalah, komik, permainan komputer,  rakaman seni suara, muzik, drama pentas (teater), termasuk seni tampak, kraf dan warisan  seperti batik, songket, ukiran tembikar dan sebagainya.

Tujuan pembentangan itu ialah untuk memberi pendedahan kepada pelajar dan pensyarah tentang masa hadapan dan hala tuju industri ini untuk jangkamasa tiga hingga lapan tahun tahun yang akan datang.

Maklumat daripada pembentangan ini diharapkan dapat membantu pelajar membuat persediaan untuk memasuki industri kreatif. Selain itu, dapat membantu  pensyarah merangka program-program yang akan  memberi 'nilai tambah' kepada pelajar sekiranya mereka berminat untuk menyertai industri kreatif apabila tamat belajar kelak.


No comments: